Op zoek naar een uitdagende baan?
 
Op zoek naar erkende steigerbouwers?
 
Op zoek naar een uitdagende baan?
 
Op zoek naar een uitdagende baan?

Certificering

Kwaliteit en veiligheid
Bij RDB staan kwaliteit en veiligheid voorop. Vanzelfsprekend hebben wij een VCU-certificering (Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties). Dat betekent dat onze monteurs veilig kunnen werken in een risicovolle omgeving en dat wij ons personeel uit mogen zenden naar VCA-gecertificeerde bedrijven. RDB is bovendien een erkend leerbedrijf voor steigerbouwers.

Zekerheid
RDB is NEN-4400-1 gecertificeerd door VRO (Verificatie Registratie Ondernemers). Dit certificaat beperkt de risico’s voor onze opdrachtgevers voor wettelijke keten- en inlenersaansprakelijkheid, identiteitsfraude en illegale tewerkstelling. Hiermee bieden wij onze opdrachtgevers de zekerheid dat zij met de samenwerking zo min mogelijk financieel risico lopen.

Sinds 1 juni ’15 is aangesloten bij de NBBU Branchevereniging, De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen, de NBBU, is dé brancheorganisatie van professionele intermediairs op de arbeidsmarkt. De NBBU ziet erop toe dat zijn leden betrouwbare, professioneel opererende ondernemingen zijn die de wet- en regelgeving, hoe complex ook, in acht nemen. Zo houden zij cao-controles om te zorgen dat de NBBU-cao's voor Uitzendkrachten en voor vaste medewerkers in de uitzendbranche op een correcte manier worden gehanteerd. NBBU-leden moeten beschikken over het SNA-Keurmerk. Deze certificering is een waarborg dat de bij de NBBU aangesloten bureaus voldoen aan de wet- en regelgeving, voortvloeiend uit het ter beschikking stellen van flexkrachten. Kortom, flexorganisaties worden niet zómaar lid bij de NBBU.

Deskundige monteurs
RDB werkt alleen met gekwalificeerd steigerbouwpersoneel. Al onze monteurs beschikken over de vereiste veiligheids- en vakcertificaten: VCA-basis of VCA-voll, steigerbouw-A of steigerbouw-B en steigerbouwinspecteur. Op aanvraag leveren wij monteurs die gecertificeerd zijn voor bijvoorbeeld heftruck, verreiker, mangatwacht of perslucht. Als u op zoek bent naar steigerbouwpersoneel voor specifieke werkzaamheden, dan kunnen wij onze monteurs hiervoor laten certificeren.